Sep Vanmarcke rijdt ook in Lombardsijde

Moeilijk om dezer dagen een Belgische renner uit de Tour vast te leggen voor een criterium. Vanuit fiscaal oogpunt beperken onze Tourdeelnemers hun deelnames tot 1 à 2 citeriums. Toch heeft Sep Vanmarcke toegezegd om dit jaar naar Lombardsijde te komen. En daar zijn we zeer blij om. Welkom Sep!