Derny 2015 in volle voorbereiding !

De voorbereidingen om van het Dernycriterium 2015 opnieuw een groot volksfeest te maken zijn in volle gang. Verwacht wordt dat dit jaar de kaap van 10.000 toeschouwers overschreden wordt. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst in Lombardsijde de Dames in actie komen achter Derny. Zij rijden hun wedstrijd om 14.30u voor de Profs in actie komen. Voor een echte deelnemerslijst is het nog veel te vroeg. Die kan pas bekend worden gemaakt na de Tour de France.